Compliance onderzoek

Voor bijna alle onderzoeken geldt dat het gaat om het verzamelen en presenteren van feiten. Desgevraagd geeft TRIFORENSIC ook een interpretatie en beoordeling van die feiten indien en voor zover dat binnen het deskundigheidsterrein en /of ervaringsterrein van TF valt.
In dit deel van de website wordt een aantal soorten onderzoeken beschreven: niet zelden zijn die benamingen stigmatiserend en hanteren wij om die reden meestal de term 'feitenonderzoek'.

Bij een compliance onderzoek gaat het om beantwoording van de vraag of de interne regelgeving en geldende codes zijn nageleefd. De benaming 'integriteitonderzoek' wordt in dit verband ook gebruikt. Veel voorkomende onderzoeksobjecten bij een dergelijk onderzoek:

  • Belangenverstrengeling
  • Concurrentiebeding
  • Lekken van vertrouwelijke informatie
  • Declaraties en vergoedingen
  • Gebruik van internet, denk aan overmatig privé-gebruik of porno
  • Gebruik van middelen van de organisatie.