Due diligence

Ken uw - potentiële - opdrachtgevers of leveranciers. Loopt de organisatie risico's door het aangaan van een bepaalde relatie?
Als het onderzoek zich richt op organisaties dan spreekt men van Due diligence onderzoek.
Als het onderzoek zich richt op personen en organisaties die als 'cliënt' te boek staan bij een financiële dienstverlener, en waarvoor soms een wettelijke verplichting geldt om daarnaar onderzoek te doen, spreekt men van customer due diligence.

TF onderzoekers worden regelmatig ingeschakeld door overnamespecialisten om in een breed onderzoek naast de financiële en de juridische component, de integriteitcomponent in te vullen.