E-Discovery data analyse

E-Discovery data analyse richt zich op de verwerking en analyse van gestructureerde gegevens en is onmisbaar om efficiënt grote hoeveelheden data te analyseren. Voorbeelden van E-Discovery data analyse zijn:

  • Verwerking financiële gegevens: Het veiligstellen van gegevens uit een financiële administratie en conversie naar een standaard omgeving. In samenwerking met een financieel specialist controleren op compleetheid en samenstellen van specifieke rapportages in het kader van een onderzoek.
  • Intelligente data analyse: Het handmatig reviewen van emails en financiële rapportages kan onmogelijk blijken te zijn als de hoeveelheid informatie of de complexiteit van de informatie te groot is. TRIFORENSIC beschikt over geavanceerde textmining en datavisualisatie technologie om de beschikbare informatie op een intelligente manier te analyseren en te filteren zodat de uiteindelijke handmatige review veel effectiever is.