Faillissementsonderzoek

Voor bijna alle onderzoeken geldt dat het gaat om het verzamelen en presenteren van feiten. Desgevraagd geeft TRIFORENSIC ook een interpretatie en beoordeling van die feiten indien en voor zover dat binnen het deskundigheidsterrein en /of ervaringsterrein van TF valt.
In dit deel van de website wordt een aantal soorten onderzoeken beschreven: niet zelden zijn die benamingen stigmatiserend en hanteren wij om die reden meestal de term 'feitenonderzoek'.

Bij een faillissement wordt de curator geconfronteerd met een groot aantal vragen. Voor beantwoording van een aantal vragen dient onderzoek verricht te worden en is accountancykennis noodzakelijk: een faillissementsonderzoek door TRIFORENSIC.

Een kort inventariserend onderzoek is meestal zinvol, ook of juist - als de kas leeg is: Welke zaken zijn aan de hand van voorafgaande jaarrekeningen als 'vreemd' te typeren? Welke risico's op onregelmatigheden kunnen worden onderkend door een ervaren 'faillissementsonderzoeker'? Lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht? Zijn er mogelijk paulianeuse transacties te onderkennen? Is er mogelijk sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?
TRIFORENSIC rapporteert onder bepaalde strikte voorwaarde rechtstreeks aan de curator.