Integriteitonderzoek

Voor bijna alle onderzoeken geldt dat het gaat om het verzamelen, analyseren en presenteren van feiten. Desgevraagd geeft TRIFORENSIC ook een interpretatie en beoordeling van die feiten indien en voor zover dat binnen het deskundigheidsterrein en /of ervaringsterrein van TF valt.
In dit deel van de website wordt een aantal soorten onderzoeken beschreven: niet zelden zijn die benamingen stigmatiserend en hanteren wij om die reden meestal de term 'feitenonderzoek'.

Bij een integriteitonderzoek staat de vraag centraal of personen zich gehouden hebben aan interne regelgeving en gedragscodes. Neutralere omschrijvingen voor dergelijke onderzoeken zijn 'feitenonderzoek' en 'compliance onderzoek'. Veel voorkomende onderzoeksobjecten bij een dergelijk onderzoek:

  • Belangenverstrengeling
  • Concurrentiebeding
  • Lekken van vertrouwelijke informatie
  • Declaraties en vergoedingen
  • Gebruik van internet, denk aan overmatig privé-gebruik of porno
  • Gebruik van middelen van de organisatie.

Als het gaat om gevoelige integriteitinbreuken zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar seksuele intimidatie, dan werkt TRIFORENSIC bij gevoelige onderwerpen zoals seksuele intimidatie en bij integriteitmetingen samen met het vooraanstaande bureau in Nederland op dit gebied: BING te Amersfoort.