Screening

Pre-employment en in-employment screening

Bij het laten verrichten van bepaalde activiteiten is het van belang dat de werkgever of de organisatie vaststelt dat de in te zetten personen geen verhoogd risico betekenen. TRIFORENSIC beschikt over een zeer ruime ervaring op het terrein van screening.

In veel gevallen kan het onderzoek beperkt blijven tot het checken van het CV en de diploma's. Voor sommige functies moet een stap verder worden gegaan door de opgegeven referenties na te trekken. Voor de meest risicovolle functies kan het onderzoek worden vervolledigd met een gesprek, een integriteittoets en een financieel onderzoek naar de herkomst en belegging van vermogen.