Opdrachtgevers

Omdat TRIFORENSIC in 2010 gevormd is zijn de opdrachtgevers van recente forensische opdrachten aan IFO (opgericht in 2004), Fox-IT (opgericht in 1994) en Interseco (opgericht in 1990) mede begrepen in de hierna volgende niet limitatieve opsomming:

Ministeries: VenW, Financien, WWI/VROM
NMA
NZa
Fortis
Bouwfonds
ING
ANWB
Universiteit Twente

Sectoren waarin met grote regelmaat onderzoeken gedaan worden: Woningbouwcorporaties en zorginstellingen